Vid bokning ingår du avtal med Firma Juha Takkinen. I enlighet med GDPR (2018) informeras om att de uppgifter som du lämnar vid bokning av aktivitet kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet så att Din kundrelation med Firma Juha Takkinen och/eller den instruktör som du bokar tid hos skall fungera på ett tillfredsställande sätt beträffande typ av aktivitet. Enligt lagen har Du rätt att få besked om vilka uppgifter om Dig som finns registrerade. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter inklusive radering. Om du inte vill att dina personuppgifter registreras för nyhetsbrevsutskick skall du inte godkänna prenumeration av nyhetsbrevet. Du intygar samtidigt med bokningen också att lämnade uppgifter är korrekta. Bokningsbekräftelse och information skickas till din e-postadress. För vanliga klasser gäller avbokning senast fyra timmar före aktivitetens start till arrangören. Anmälan till kurser och speciella evenemang, som t.ex. Zumba® Fitness-maraton, är alltid bindande.